Πολιτικές Ξενοδοχείου

Check-in: 14:00 - 00:00

Check-out: 08:00 - 12:00

Ακ?ρωση / Προπληρωμ?
Οι πολιτικ?ς ακ?ρωσης και προπληρωμ?ς διαφ?ρουν αν?λογα με τον τ?πο του δωματ?ου. Παρακαλε?στε να εισ?γετε τις ημερομην?ες της διαμον?ς σας και να ελ?γξετε την πολιτικ? του δωματ?ου που επιθυμε?τε.

Παιδι? και επιπλ?ον κρεβ?τια
Δωρε?ν!

?λα τα παιδι? κ?τω των 2 ετ?ν διαμ?νουν χωρ?ς χρ?ωση σε βρεφικ?ς κο?νιες. Σε Δ?κλινο Δωμ?τιο μπορε? να διαμε?νει δωρε?ν ?να παιδ? ?ως 14 ετ?ν. Σε περ?πτωση που χρειαστε? επιπλ?ον κρεβ?τι, πρ?πει να ζητηθε? στο ξενοδοχε?ο και να δωθε? επιβεβα?ωση.

 

Κατοικ?δια ζ?α
Δωρε?ν!

Τα κατοικ?δια επιτρ?πονται. Δεν υπ?ρχει επιπλ?ον χρ?ωση. Πρ?πει να αναφερθε? στο ξενοδοχε?ο και να δωθε? επιβεβα?ωση.

Αποδεκτ?ς πιστωτικ?ς κ?ρτες

American Express, Visa, Euro/Mastercard, Maestro
Το ξενοδοχε?ο διατηρε? το δικα?ωμα να προ-εγκρ?νει πιστωτικ?ς κ?ρτες πριν απ? την ?φιξη.